Opalens förskola i Helsingborg

Den 1 januari 2019 tog Helsingborgs stad över den fristående verksamheten Fantasins källa. I och med bytet ändrades förskolans namn till Opalens förskola. Förskolan ligger på Drottninghög och har tre avdelningar med vardera 19 barn i åldern 1-5 år