search
error

Om oss

Vår förskola har tre avdelningar med vardera 19 barn i åldern 1-5 år. På varje avdelning arbetar tre heltidsanställda pedagoger.

Vår gård som omger förskolan är funktionell med lekredskap, träd och buskar. I förskolans närområde finns det mycket grönska och flera lekplatser att tillgå.

Ett av våra mål, som genomsyrar all vår verksamhet, är att barnen ska utveckla ett rikt och nyanserat språk. För att kunna göra det tycker vi att kommunikation är den bästa metoden. Vi samtalar med barnen och benämner ord och företeelser. Att läsa böcker för barnen, spela spel m.m. är, förutom arbetet med våra Verktyg, aktiviteter som utvecklar barnens språkkunskaper.

Hela vår verksamhet utgår från Läroplan för förskolan Lpfö 98/10.