search
error

Så jobbar vi

Vi på Opalens förskola vill möta varje barns/förälders behov och förväntningar genom att stimulera och skapa förutsättningar för ett kreativt kunskapsinhämtande.

Vi vill med bilden, formen, rörelsen, musiken och dramat som verktyg stimulera och utveckla barnets alla uttrycksmedel till användbara kunskaper och färdigheter.

Pedagogiskt drama

Med dramalekar vill vi stärka barns självkänsla, självtillit och utveckla deras fantasi. Vi arbetar mycket för att barnen ska tro på sig själva och våga tro på sina åsikter. Därigenom kan barnen sedan utveckla känsla för empati samt förmågan till samarbete.

Musik

Musiken stimulerar motoriken, språket, ökar självförtroendet och skapar glädje. Genom att barn aktivt deltar i sång, musik och rörelse utvecklas hela barnet och grunden läggs för dess inlärningsförmåga. Detta ger i sin tur trygga och självsäkra barn, Sång och musik når över alla språk och kulturer. Musiken har inga gränser.

Bild och form

Genom att arbeta med bild och form vill vi stimulera barns nyfikenhet, skapar- och berättarglädje. Bildspråket är viktigt för barns självkänsla och deras förmåga att uttrycka sig. Med bild och form vill vi även utveckla barns fantasi och kreativitet.